Hakutulos

Hankkeen päämääränä on ehkäistä ja vähentää raskaudenaikaista tupakointia. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisten ja terveysalan AMK-opettajien sekä neuvoloiden asiakkaiden kanssa tupakoinnin lopettamisen tuen keinoja.
Nimi Raskaus ilman tupakkaa (Nalle-hanke)
Kesto 2017–2019
Päätoteuttaja Filha ry
Muut toteuttajat Alueelliset yhteistyöorganisaatiot eri puolilla Suomea
Kohderyhmä Neuvolasektorin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja ehkäisevän päihdetyön terveydenhuollon ammattilaiset sekä ehkäisy-, äitiys- ja perheneuvoloiden asiakkaat
Lyhyt kuvaus Hankkeen päämääränä on ehkäistä ja vähentää raskaudenaikaista tupakointia.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisten ja terveysalan AMK-opettajien sekä neuvoloiden asiakkaiden kanssa tupakoinnin lopettamisen tuen keinoja.

Hanke kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia, kehittää hoitopolkuja ja tarjoaa hankkeen tulokset ja tuotokset valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Hankkeen tavoitteena on myös kiinnittää valtakunnallisesti huomiota raskaudenaikaisen tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä lapsiperheiden savuttomuuden tukemiseen.  

Yhteyshenkilöt
  • Krista Abdulla Hama Salih, 044-5442209, krista.abdullahamasalih(at)filha.fi 
THL Hanke rahoitetaan Terveyden edistämisen määrärahasta, jonka THL:n esityksestä myöntää STM.     

Esitykset

Omat askeleet ja raskaus ilman tupakkaa (pdf)

Juliste

Tulostettava juliste A3 (pdf)  juliste
 Omataskeleet -juliste (pdf) A3 kokoinen tulostettava juliste, jossa on qr-koori OmatAskeleet esavuttomuuskoulutuspakettiin.

Käytämme hashtageja:

#Filha_ry
#nallehanke

Hankkeen tiedotteet: