Hakutulos

Filha osallistuu Savuton Suomi 2030 -verkoston toimintaan. Verkoston tekee savuttomuutta edistäviä toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi ja tuo esiin savuttomuuden myönteisiä puolia tavoitteenaan tupakaton Suomi.

Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat:

Filha osallistuu Tarttumattomat sairaudet -verkoston toimintaan. Verkoston tavoitteena on ehkäistä ei-tarttuviin tauteihin sairastumista, vähentää niistä aiheutuvia haittoja ja varmistaa potilaille käypä hoito ja kuntoutus.

Filhan lisäksi verkoston jäseniä ovat:

Filha on Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön, Kiipulasäätiön ja VATES-säätiön perustajajäsen. Lisäksi Filha ry on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä: