Hakutulos

21.03.2019
Käy katsomassa TB-verkoston videokooste tuberkuloosista ja kuinka eurooppalainen TB-verkosto taistelee tuberkuloosia vastaan.

Käy katsomassa TB-verkoston englanninkielellä tekstitetty videokooste https://youtu.be/M9MNsCml90E  

TBverkosto eli TBnet on eurooppalainen ruohonjuuritason konsortio, joka koostuu terveydenhuollon ammattilaisista ja tiedemiehistä ja jonka tarkoituksena on edistää tuberkuloosipotilaiden hoidon laatua käsittelemällä terveyseroja, tarjoamalla asiantuntijaohjeita alueilla, joilla kliinisiä todisteita puuttuu, määrittelee tutkimusprioriteetit ja suorittaa monikeskustutkimuksia ja kouluttaa eurooppalaisia ​​lääkäreitä ja tutkijoita.
Filha on mukana TBverkostossa. Lisätietoa TBnetistä: https://www.tbnet.eu/

TBnet is a European grass-root consortium consisting of health care professionals and scientists, aimed at promoting quality of care for tuberculosis patients by addressing health-inequalities, providing expert guidance in areas where clinical evidence is missing, defining research priorities, conducting multicenter clinical studies, and training early career European clinicians and scientists.
https://www.tbnet.eu/