Hakutulos

25.02.2019
Tuberkuloosi on ilmateitse tarttuva tartuntatauti. Se on parannettavissa lääkehoidolla. Ilman hoitoa, osa sairastuneista kuolee, ja tauti voi myös levitä. Epäsäännöllinen tai keskeytynyt hoito voi johtaa lääkkeille vastustuskykyisen, vaikeasti hoidettavan tuberkuloosin kehittymiseen. Näistä syistä jokainen tuberkuloosiin sairastunut henkilö tulee hoitaa.

Valtakunnallisen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmän näkemyksenä on, että tuberkuloosin asianmukainen diagnostiikka ja hoidon saattaminen asianmukaisesti loppuun on tarpeen kaikilla väestöryhmillä. Tällä tavalla turvataan yksittäisen potilaan terveys ja suojellaan tartuntavaaralta yhteisöä, jossa ko. henkilö elää. Tuberkuloosin hoidon jatkuvuus on turvattava kaikissa tilanteissa, myös silloin, jos henkilölle ei ole myönnetty turvapaikkaa maassamme tai hänellä ei ole täysimittaista oikeutta sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon maassaolostatuksensa perusteella. Muutoin menettelemällä edistetään resistentin tuberkuloosin leviämistä. Sairaus on hoidettavissa, on epäeettistä olla hoitamatta.

Ryhmä pohjaa kannanottonsa Maailman terveysjärjestön (WHO) linjauksiin sekä yleiseurooppalaisiin asiantuntijakannanottoihin ja Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskuksen (ECDC) näkemykseen (Dara ym. Eur Respir J 2016, ECDC:n katsaus toimintalinjoihin 2016).

Tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä antaa ohjausta vaikeahoitoisissa tuberkuloositapauksissa potilaita hoitaville lääkäreille valtakunnallisesti. Ryhmään osallistuu keuhkosairauksien ja infektiosairauksien erikoislääkäri jokaisesta yliopistosairaalasta, lasteninfektiolääkäreitä ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mykobakteerilaboratorion edustaja. Ryhmän toimintaa johtaa Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari.

lisätietoja: Tuula Vasankari, professori, pääsihteeri Filha ry
puh 050-5450589
tuula.vasankari@filha.fi